Select language

Duurzaamheid

Duurzaamheid betekent voor ons dat wij innovatief en toekomstgericht ondernemen. Hierbij zijn wij ons bewust van onze rol in de maatschappij en in de keten waarin wij werkzaam zijn.

Duurzaamheid is een zeer belangrijk aandachtpunt binnen onze bedrijfsvoering. Dit blijkt onder meer uit het feit dat ons managementsysteem voldoet aan de eisen zoals gesteld in:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001
  • Tanker Management and Self Assessment (TMSA)
  • European Barge Inspection Scheme (EBIS)
  • Barge Inspection Questionnaire (BIQ)
  • en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Onze schepen zijn daarnaast gecertificeerd volgens de Green Award. Bovendien voldoen deze aan strenge QHSSE-eisen. Dit houdt in dat eventuele negatieve effecten op het milieu van alle operationele en geautomatiseerde processen zoveel mogelijk worden beperkt en voorkomen. Daarmee dragen wij bij aan een gezonde leefomgeving en de Europese klimaatdoelstellingen.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Daarom gaan wij verder dan het uitsluitend voldoen aan deze eisen. Wij willen voortdurend leren van onze prestaties. Alleen zo bereiken wij een maximale klanttevredenheid!