Select language

Over Unibarge

Unibarge streeft naar perfectie. Voor Unibarge geen loze kreet, maar een ambitie die wij in een viertal pijlers tot uiting laten komen:

Passie
Bij Unibarge voeren wij 24/7 met passie ons werk uit. Werk waarbij wij extra waarde toevoegen door op inventieve en unieke wijze logistieke vraagstukken op te lossen. Daarnaast stelt de passie voor een gezonde leefomgeving en goed klimaat ons als geen ander in staat te voldoen aan de strenge QHSSE-eisen. Eisen die ons niet remmen, maar die we vertalen naar praktisch toepasbare procedures.

Ondernemerschap
Bij Unibarge zit het ondernemerschap in het bloed. Het werken met onafhankelijke, ervaren kapiteins zorgt voor gedrevenheid en een streven naar een soepel en efficiënt verlopende opdracht. Unibarge ambieert dan ook, met veel energie en vindingrijkheid, om uitdagingen aan te pakken en op te lossen. Kortom… kan niet, bestaat niet!

Betrokkenheid
Het management van Unibarge is altijd beschikbaar voor vragen en opmerkingen van de operationele diensten. Er wordt voortdurend geïnvesteerd in het verkleinen van de afstand tussen de water- en landzijde. Dit resulteert in betrokken partners die weten wat er leeft en speelt bij alle partijen.


Efficiency
Unibarge heeft bewust gekozen voor een relatief kleine kantoororganisatie. Dit draagt bij aan een meer effectieve en efficiënte onderlinge communicatie.

Daarnaast zorgen continue investeringen in automatisering van operationele en QHSSE-processen voor een optimale efficiency.

Dit streven naar perfectie betekent voor Unibarge het streven naar:

  • Nul incidenten;
  • Maximale klant- en medewerkerstevredenheid;
  • Een effectieve en efficiënte ship-shore interface;
  • Welvaart voor alle mensen die bij Unibarge betrokken zijn.